3.13.2 Metody

 

 

GetAlarmAttribute

 

object GetAlarmAttribute(string aAttributeId);

Function GetAlarmAttribute (ByVal aAttributeId As  String) As Object 
 

Funkcja zwraca definicję atrybutu, którego identyfikator określony jest parametrem aAttributeId. Metoda pozwala na pobranie wartości dowolnego atrybutu, także grupującego.