3.13  Klasa AlarmProperties

 

Obiekt AlarmProperties przechowuje informacje dotyczące definicji alarmu. Obiekt można uzyskać za pośrednictwem właściwości Definition interfejsu IAlarm.