3.14.1  Właściwości

 

 

ActiveAlarmsCount

 

uint ActiveAlarmsCount{ get; }

ReadOnly Property ActiveAlarmsCount As UInteger

 

Właściwość zwraca aktualną liczbę alarmów aktywnych w domenie.

 

ActiveMessageAlarmsCount

 

uint ActiveMessageAlarmsCount { get; }  

ReadOnly Property ActiveMessageAlarmsCount As Uint

 Właściwość zwraca liczbę aktywnych alarmów z priorytetem Komunikat

 

ActiveWarningAlarmsCount

 

uint ActiveWarningAlarmsCount { get; }  

ReadOnly Property ActiveWarningAlarmsCount As Uint

 Właściwość zwraca liczbę aktywnych alarmów z priorytetem Ostrzeżenie

 

ActiveAlertAlarmsCount

 

uint ActiveAlertAlarmsCount { get; }  

ReadOnly Property ActiveAlertAlarmsCount As Uint

 Właściwość zwraca liczbę aktywnych alarmów z priorytetem Alert

 

ActiveUrgentAlarmsCount

 

uint ActiveUrgentAlarmsCount { get; }  

ReadOnly Property ActiveUrgentAlarmsCount As Uint

 Właściwość zwraca liczbę aktywnych alarmów z priorytetem Pilny

 

ActiveCriticalAlarmsCount

 

uint ActiveCriticalAlarmsCount { get; }  

ReadOnly Property ActiveCriticalAlarmsCount As Uint

 Właściwość zwraca liczbę aktywnych alarmów z priorytetem Krytyczny

 

DefinedAlarmsCount

 

uint DefinedAlarmsCount{ get; }

ReadOnly Property DefinedAlarmsCount As UInteger

 

Właściwość zwraca liczbę alarmów zdefiniowanych w domenie.

 

 

ExcludedAlarmsCount

 

uint ExcludedAlarmsCount{ get; }

ReadOnly Property ExcludedAlarmsCount As UInteger

 

Właściwość zwraca aktualną liczbę alarmów wykluczonych w domenie.

 

 

 

FilteredAlarmsCount

 

uint FilteredAlarmsCount{ get; }

ReadOnly Property FilteredAlarmsCount As UInteger

 

Właściwość zwraca aktualną liczbę alarmów filtrowanych w domenie.

 

 

 

HistoricalAlarmsCount

 

long HistoricalAlarmsCount{ get; }

ReadOnly Property HistoricalAlarmsCount As Long

 

Właściwość zwraca aktualną liczbę alarmów w pliku logu alarmów historycznych domeny.

 

 

 

 

HistoricalLogFileSize

 

long HistoricalLogFileSize( get; }

ReadOnly Property HistoricalLogFileSize As Long

 

Właściwość zwraca aktualną rozmiar pliku logu alarmów historycznych domeny.

 

 

 

UnacceptedAlarmsCount

 

uint UnacceptedAlarmsCount{ get; }

ReadOnly Property UnacceptedAlarmsCount As UInteger

 

Właściwość zwraca aktualną liczbę alarmów niepotwierdzonych w domenie.