3.14 Klasa AlarmDomainStatistics

 

Obiekt AlarmDomainStatistics przechowuje informacje statystyczne dotyczące aktualnego stanu domeny alarmowej. Obiekty AlarmDoamiStatistics można  uzyskać za pośrednictwem metody GetAlarmDomainStatistics interfejsu IApplication.