3.4.1  Właściwości

 

Name

 

string Name { get; }

ReadOnly Property Name As String

 

Właściwość zwraca nazwę zmiennej procesowej kontrolowanej przez  posiadaną referencję do interfejsu IAlarm.

 

 

IsRefreshed

 

bool IsRefreshed { get; }

ReadOnly Property IsRefreshed As Boolean 

 

Właściwość zwraca informację, czy wykonywane jest cykliczne odświeżanie wartości zmiennej. Tryb odświeżania deklarowany jest w momencie tworzenia interfejsu IVariable funkcją GetVariable  interfejsu IApplication.

 

 

VariableState

 

VariableState VariableState { get; }  

ReadOnly Property VariableState As VariableState

 

Właściwość zwraca obiekt klasy VariableState, z którego można odczytać aktualną wartość i status zmiennej procesowej. Wartość zmiennej pochodzi z chwili ostatniego odświeżenia zmiennej. Okres  odświeżania jest określony  w definicji zmiennej procesowej.