3.9 Interfejs IVariableControlState

 

 

Interfejs IVariableControlState służy do kontroli wykonania operacji zapisu zmiennych procesowych zainicjowanej metodą SetVariablesSync interfejsu IApplication. Właściwości i metody interfejsu pozwalają na  sprawdzenie, czy i w jaki sposób operacja się zakończyła.

Przykład zastosowania znajduje się w opisie metody SetVariablesSync interfejsu IApplication.