3.10.2   Metody

 

 

Wait

 

bool Wait();

Function Wait() As Boolean 

 

Funkcja zawiesza wykonywanie skryptu do momentu zakończenia realizacji operacji zapisu zmiennej.

Alternatywą dla funkcji  Wait jest użycie funkcji Sleep interfejsu IApplication połączone z monitorowaniem wartości statusu ControlStatus.