3.10 Interfejs IVariableControlResult

 

 

Interfejs IVariableControlResult służy do kontroli wykonania operacji zapisu zmiennych procesowych zainicjowanej metodami SetVariableBitsSync, SetVariableValueSync i ToggleBitsSync interfejsu IVariable. Właściwości i metody interfejsu pozwalają na  sprawdzenie, czy i w jaki sposób operacja się zakończyła.

Przykład zastosowania znajduje się w opisie metody SetVariableValueSync interfejsu IVariable.