3.22.1 Właściwości

 

Name

 

string Name { get; }

ReadOnly Property Name As String

 

Właściwość zwraca nazwę miernika strażnika mocy kontrolowanego przez  posiadaną referencję do interfejsu IPowerGuardMeter.

 

 

MeterState 

             PowerGuardMeterState MeterState { get; }

ReadOnly Property MeterState As PowerGuardMeterState

 

Właściwosc złożona opisująca bieżący stan miernika strażnika mocy.