3.22.2 Metody

 

 

RegisterStateEvent

 

 

void RegisterStateEvent(PowerGuardMeterEvent aFunction);

Sub RegisterStateEvent(ByVal aFunction As  PowerGuardMeterEvent) 

 

Funkcja służy do zarejestrowania funkcji zwrotnej, która będzie wywoływana przy każdej zmianie stanu kontrolowanego miernika strażnika mocy. Parametr aFunction określa funkcję monitorującą stan miernika – musi ona być zgodna z delegatem PowerGuardMeterEvent.

delegate void PowerGuardMeterEvent (string aMeterName, PowerGuardMeterState aMeterState);

Delegate Sub PowerGuardMeterEvent (ByVal aMeterName As  String, ByVal aMeterState As  PowerGuardMeterState)

W momencie wywołania funkcji monitorującej przekazywane są do niej dwa parametry. Parametr  aMeterName określa nazwę miernika. Możliwe jest podłączenie tej samej funkcji monitorującej do wielu mierników, a poprzez parametr aMeterName można rozróżnić, którego miernika wywołanie dotyczy. Parametr aMeterState przekazuje obiekt, z którego można odczytać aktualny stan miernika.

 

UnregisterStateEvent

 

void UnregisterStateEvent();

Sub UnregisterStateEvent() 

 

Wyrejestrowanie funkcji monitorującej wartości miernika, która została wcześniej zarejestrowana przy pomocy funkcji RegisterStateEvent.