3.2.1  Właściwości

 

Diagram

 

 

string Diagram { get; }

ReadOnly Property Diagram As String

 

Właściwość zwraca nazwę diagramu, w kontekście którego skrypt został uruchomiony.

 

 

DiagramObject

 

string DiagramObject { get; }

ReadOnly Property DiagramObject As String

 

Właściwość zwraca nazwę obiektu wizualizacyjnego, w kontekście którego skrypt został uruchomiony.

 

 

IsWebBrowser

 

bool IsWebBrowser { get; }

ReadOnly Property IsWebBrowser As Boolean 

Właściwość zwraca informację, czy aplikacja pracuje w środowisku przeglądarki.

 

 

MainVariable

 

string MainVariable { get; }

ReadOnly Property MainVariable As String

 

Właściwość zwraca nazwę głównej zmiennej obiektu wizualizacyjnego, w kontekście którego skrypt został  uruchomiony.

 

 

ScriptStartTime

 

            DateTime ScriptStartTime { get; }

ReadOnly Property ScriptStartTime As Date

 

Właściwość zwraca czas momentu uruchomienia skryptu.

 

 

SourceFilePath

 

 

string SourceFilePath { get; }

ReadOnly Property SourceFilePath As String

 

Właściwość zwraca pełną ścieżkę pliku źródłowego wykonywanego skryptu.

 

 

WebServerAddress

 

string WebServerAddress { get; }

ReadOnly Property WebServerAddress As String

 

Właściwość zwraca adres serwera WWW, z którego została załadowana aplikacja przeglądarkowa.