3.2.2  Metody

 

 

IsDiagramActive

 

bool IsDiagramActive(string aDiagramName,string aParameters);

Function IsDiagramActive (ByVal aDiagramName As  String, ByVal aParameters As  String) As Boolean 
 

Funkcja zwraca wartość logiczną, informującą czy jest aktualnie otwarty i aktywny(bieżący) diagram określony przez nazwę aDiagramName i parametry otwarcia aParameters.

 

 

IsDiagramOpened

 

            bool IsDiagramOpened(string aDiagramName, string aParameters, int aScreen);

Function IsDiagramOpened (ByVal aDiagramName As  String, ByVal aParameter As  String, ByVal aScreen As  Integer) As Boolean 

 

Funkcja zwraca wartość logiczną, informującą czy na ekranie określonym przez parametr aScreen jest otwarty diagram o nazwie określonej przez parametr aWindowName i parametrach otwarcia aParameters.  Parametr aScreen może mieć wartość -1 (oznacza to dowolny monitor) lub wartość od 1 wzwyż, będącą numerem monitora zgodnie z numeracją systemu operacyjnego.

 

 

IsRuntime

 

 

bool IsRuntime();

Function IsRuntime () As Boolean 

Funkcja zwraca wartość logiczną, informującą czy aplikacja jest aktualnie w trybie pracy operatorskiej.

 

 

 

IsScriptWorking

 

bool IsScriptWorking(string aScriptName,params string[] aParameters);

Function IsScriptWorking (ByVal aScriptName As  String, ByVal ParamArray aParameters As  String()) As Boolean 

 

Funkcja zwraca wartość logiczną, informującą czy jest aktualnie uruchomiony skrypt o podanej nazwie i parametrach startowych.

 


 

IsWindowOpened

 

 

bool IsWindowOpened(string aWindowName, int aScreen);

Function IsWindowOpened (ByVal aWindowName As  String, ByVal aScreen As  Integer) As Boolean 

 

Funkcja zwraca wartość logiczną, informującą czy na ekranie określonym przez parametr aScreen jest otwarte okno o nazwie określonej przez parametr aWindowName.  Parametr aScreen może mieć wartość -1 (oznacza to dowolny monitor) lub wartość od 1 wzwyż, będącą numerem monitora zgodnie z numeracją systemu operacyjnego.

 

 

RestartApplication

 

void RestartApplication();

Sub RestartApplication()

Metoda wykonuje pełny restart aplikacji: program jest kończony, a następnie ponownie uruchomiany. Nie są sprawdzane uprawniania zamykania aplikacji przez aktualnie zalogowanego użytkownika.