3.2 Interfejs IContext

 

Interfejs IContext zawiera właściwości, które określają kontekst wywołania skryptu. Kontekst wywołania jest szczególnie istotny w przypadku skryptów interakcyjnych uruchamianych w obsłudze zdarzeń obiektów wizualizacyjnych. Interfejs pozwala uzależnić działanie skryptu od sposobu jego uruchomienia.

Referencję do interfejsu IContext można uzyskać poprzez odczyt właściwości ExecutionContext interfejsu IApplication.