3.7.1  Właściości

 

ErrorDescription

 

 

string ErrorDescription { get; }

ReadOnly Property ErrorDescription As String

 

Właściwość zwraca tekst opisujący błąd odczytu danych archiwalnych (gdy właściwość ResultStatus jest równa ArcResultStatus.Error).

 

 

Query

 

ArcQuery Query { get; }

ReadOnly Property Query As ArcQuery 

 

Właściwość zwraca obiekt klasy ArcQuery, z którego można odczytać parametry odczytu danych archiwalnych, użyte w funkcji OrderArcData.

 

 

ResultStatus
 

ArcResultStatus ResultStatus { get; }

ReadOnly Property ResultStatus As ArcResultStatus 

 

Właściwość zwraca aktualny status wykonywania operacji odczytu danych archiwalnych. Typ wyliczeniowy ArcResultStatus może przyjmować następujące wartości:

·         Processing – odczyt danych jest w trakcie wykonywania

·         Ready – odczyt danych został zakończony poprawnie

·         Error – odczyt danych zakończył się błędem

 

 

Values

 

ArcVariableState[ ] Values { get; }

ReadOnly Property ArcVariableState As ArcVariableState( ) 

Właściwość zwraca tablicę punktów przebiegu archiwalnego uzyskaną w wyniku wykonania funkcji OrderArcData.

 

 

VariableName

 

 

string VariableName { get; }

ReadOnly Property VariableName As String

 

Właściwość zwraca nazwę zmiennej, dla której odczytywane są dane archiwalne.