3.7 Interfejs IArcQueryResult

 

 

Interfejs IArcQueryResult służy do kontroli wykonania operacji odczytu danych archiwalnych zainicjowanej metodą OrderArcData interfejsu IVariable. Właściwości i metody interfejsu pozwalają na  sprawdzenie, czy i w jaki sposób operacja się zakończyła oraz udostępniają odczytane wartości.