3.1  Interfejs IApplication

 

Interfejs IApplication jest podstawowym mechanizmem interakcji skryptu ze środowiskiem aplikacji Asix.Evo. Interfejs udostępnia różnorodne usługi. Część ma znaczenie czysto informacyjne. Inne służą do organizacji pracy skryptu. Interfejs służy także do tworzenia innych obiektów, które pozwalają na dostęp do takich danych aplikacji jak wartości zmiennych procesowych, czy stan alarmów.

Referencja do obiektu realizującego interfejs IApplication przekazywana jest do skryptu w momencie wywołania funkcji Initialize skryptu.