3.11 Interfejs IAlarm

 

 

Interfejs IAlarm pozwala na uzyskanie informacji dotyczących definicji alarmu i jego aktualnego stanu. Pozwala też na kontrolę stanu alarmu: zgłaszanie, kończenie i potwierdzanie alarmu.

Referencję do interfejsu IAlarm dla wybranego alarmu można uzyskać poprzez wywołanie funkcji GetAlar z interfejsu IApplication.