1.2  Edycja skryptów

 

Panel edycji skryptów jest podstawowym narzędziem służącym do pisania i testowego uruchamiania skryptów w aplikacji Asix.Evo. Dopuszczalne jest także użycie dowolnego innego edytora programistycznego – należy tylko zachować lokalizację pliku skryptu w katalogu definicyjnym aplikacji.

Rys. Panel edycji skryptów.

 

Edytor skryptów zapewnia kolorowanie kodu na podstawie składni, automatyczne formatowanie, natychmiastowe wykrywanie błędów, podpowiadanie i uzupełnianie nazw, rozwijanie składowych klas.

Niepoprawne fragmenty kodu są zaznaczane przez czerwone podkreślenie. Dodatkowo w dymku można wyświetlić skrócony opis błędu. Można też wykonać próbę pełnej kompilacji skryptu używając przycisk Sprawdź. Ewentualne błędy zostaną wyświetlone w tabelce komunikatów.

Jedną z najbardziej użytecznych funkcji edytora jest rozwijanie składowych i uzupełnianie nazw. Edytor sam rozpoznaje kontekst edycji i w odpowiednich momentach wyświetla okienko z proponowanymi alternatywami – mogą to być nazwy składowych klasy , nazwy zmiennych, elementy wyliczeniowe. Użytkownik może wymusić otwarcie okna podpowiedzi skrótem klawiaturowym Ctrl-spacja.

Panel edytora pozwala także na proste zarządzanie wykonaniem skryptu. Skrypt może zostać uruchomiony (z podaniem parametrów lub bez), można też wymusić zakończenie jego pracy.