2.9.2  Aktywne monitorowanie stanu alarmów

 

Oprócz pokazanego w poprzednim przykładzie okresowego odczytywania stanu alarmów, możliwe jest również monitorowanie aktywne. W tym wariancie można natychmiast zareagować na pojawienie się alarmu lub inną zmianę jego stanu. Funkcję monitorującą stan konkretnego alarmu można zadeklarować przy pomocy metody RegisterStateEvent interfejsu IAlarm. Przykładowy kod znajduje się w opisie metody RegisterStateEvent. (Patrz: RegisterStateEvent ). Możliwe jest też monitorowanie stanu całej domeny alarmów. W tym celu należy użyć metodę RegisterAlarmDomainEvents interfejsu IApplication.