1.2.2. Wyłączanie kanałów z obsługi

 

 

Aby wyłączyć kanał komunikacyjny z obsługi:

 

1.   dla każdego kanału, który chcemy wyłączać/włączać  z obsługi należy utworzyć zmienną kontrolną, której nazwa jest zbudowana wg zasady: 2 podkreślenia  + nazwa kanału + 2 podkreślenia, np. dla kanału TEST zmienna kontrolna ma nazwę __TEST__

 

2.   zmienna kontrolna musi być zadeklarowana w kanale NONE i używać funkcji przeliczającej NIC

 

3.   wyłączenie kanału z obsługi wymaga ustawienia wartości zmiennej kontrolnej na 0

 

4.   włączenie kanału do obsługi wymaga ustawienia wartości zmiennej kontrolnej na != 0

 

5.   jeśli kanał jest wyłączony z obsługi, to wszystkie operacje na zmiennych z tego kanału (odświeżanie, odczyt, zapis) są kończone z błędem na poziomie Asmena (bez wykonywania operacji przez drajwer)

 

6.   domyślnie kanał jest włączony do obsługi, a wartość zmiennej kontrolnej jest ustawiana przez Asmena na 1

 

7.   wyłączenie/włączenie kanału jest kwitowane wpisem do panelu operatorskiego

 

 

 Jeśli kanał ma być wyłączony z obsługi już na starcie aplikacji, to należy skorzystać z opcji wpisanej w Architekcie, w module Pozostałe, na zakładce Opcje wprowadzane bezpośrednio:

 

        Nazwa sekcji:     ASMEN

        Nazwa opcji:      WYLACZENIE_KANALU

        Wartość opcji:    nazwa_ kanału_Asmena