1.1. Serwer Danych

 

Aplikacje typu Evo do odczytu wartości zmiennych ze  sterowników oraz ich archiwizacji  wykorzystują moduły Asmen i Aspad. Moduły te uruchamiane są w ramach tzw. serwera danych.

 

Praktycznie w każdej aplikacji, przynajmniej jedno stanowisko pracuje w tym trybie. Serwer Danych odczytuje dane ze sterowników kontrolujących proces oraz może je archiwizować.

 

Parametryzacja Serwera Danych wymaga podania nazwy pliku konfiguracyjnego XML oraz wariantu pracy:

 

Asix.Evo.exe > eksplorator aplikacji > Ustawienia stanowisk > Źródła danych > Ustawienia źródła danych procesowych

 

Plik konfiguracyjny Serwera Danych może zostać utworzony w trakcie budowy nowej aplikacji przy pomocy kreatora. Do jego edycji służy program Architekt. Przy pomocy przycisku  można uruchomić program Architekt z załadowaniem właściwego pliku konfiguracyjnego.