1.3.9.     Przebieg wzorcowy typu P

 

 

Uwaga:
Przebiegi wzorcowe tego typu stosowane były w Asixie klasycznym. W Asix.Evo zaleca się stosowanie innych
rozwiązań.

 

Deklaracja takiego przebiegu nie może być umieszczona w archiwum do zapisu - musi to być deklaracja archiwum do odczytu lub sieciowego.

 

Dla archiwum do odczytu, zawierającego przebiegi typu P, konieczna jest deklaracja bazy danych (Archiwum do odczytu zadeklarowane jako MS SQL), identycznie jak dla przebiegów typu B.

 

Deklaracja przebiegu wzorcowego wymaga:

 

1. utworzenia archiwum;

 

2. zadeklarowania w definicji zmiennej, która ma być archiwizowana, nazwy przebiegu w polu Nazwa, typu archiwum P w parametrach archiwizacji (pole Parametry archiwizacji) oraz nazwy utworzonego archiwum (pole Archiwum).  

 

Nazwa przebiegu nie powinna być nazwą żadnej zmiennej Asixa.

  

Czas ważności danej jest dla przebiegu P zawsze ustawiany na 1 dobę, a pozostałe parametry są nieistotne.

 

 

***

 

Do generacji przebiegów wzorcowych służy program PEdit.

 

Szczegółowy opis użycia programu PEdit można znaleźć w dokumentacji Przebiegi Wzorcowe.