1.3.6.9. Deklaracja archiwizacji zmiennych - edytor parametrów

 

 

W przypadku tworzenia / definiowania bazy definicji zmiennych przy użyciu programu Architekt definiowanie parametrów archiwizacji umożliwia 'Edytor parametrów archiwizacji zmiennych', dostępny w:

 

program Architekt > Bazy danych > Edytor definicji zmiennych (przy załączonym trybie Edytor tworzenia bazy i otwartej bazie definicji zmiennych) > pole Parametry archiwizacji > edytor parametrów archiwizacji

 

 

 

Rys. Edytor parametrów archiwizacji.

 

 

Wybór rodzaju archiwizacji odbywa się za pośrednictwem pola Rodzaj - dostępne opcje to:

 

- Bez archiwizacji;

- Archiwizacja podstawowa;

- Archiwizacja podstawowa i dodatkowa

 

Podstawowe parametry:

 

Pole Rodzaj archiwum określa typ archiwum:

 

Archiwum typu D (ang. day)                - dane gromadzone w plikach dobowych;

Archiwum typu M (ang. month)            - dane gromadzone w plikach miesięcznych;

Archiwum typu Y (ang. year)               - dane gromadzone w plikach rocznych;

Archiwum typu H (ang. horizon)           - dane gromadzone w jednym pliku;

Archiwum typu B (Baza Danych)          - dane gromadzone w bazie danych MS SQL;

Archiwum typu P (ang. pattern)           - dane wzorcowe;

Archiwum typu X                                   - dane gromadzone w bazie danych MS SQL;

 

 

uwaga Archiwa typu D, M, Y, H wymagają archiwum STANDARD. Stąd zmienna, która w parametrach archiwizacji ma zadeklarowany jeden z wymienionych typów, musi mieć w parametrach archiwum zadeklarowany jako rodzaj archiwum: STANDARD (Architekt > Dane archiwalne > <nazwa archiwum> > zakładka Standardowe).

 

Pozostałe typy archiwum B, X i P deklarowane są dla archiwum MS SQL.

 

 

Pozostałe pola edytora umożliwiają zadeklarowanie następujących parametrów archiwizacji:

 

 

 

- Okres próbkowania;

- Dokładność rejestracji czasu;

 

 

Parametry opcjonalne:

 

- Dokładność rejestracji wartości;

- Okres przechowywania danych (H i B);

- Odtwarzaj ostatnią wartość zarejestrowaną w archiwum;

- Nie kompresuj danych;

 

 

Opcjonalne - archiwizacja warunkowa:

 

- Nazwa warunku archiwizacji;

- Okres archiwizacji przed wystąpieniem warunku;

- Okres archiwizacji po zaniku warunku;