1.2.9.2 Deklaracja zmiennych procesowych w kanałach sieciowych    

 

 

Aby stacja robocza mogła uzyskać zmienną procesową z serwera danych, muszą być spełnione następujące warunki:

  

 

Jeśli jeden z tych warunków nie będzie spełniony, to na etapie logowania się do serwera danych na panelu operatorskim stacji roboczej zostanie wyprowadzony komunikat o błędnie zadeklarowanej zmiennej procesowej.