1.3.8.6. Deklaracja zamiennych do archiwizacji w bazie danych

 

 

Deklaracja zmiennych do archiwizacji w bazie danych dokonywana jest przy użyciu odpowiednich parametrów archiwizacji zmiennych ( Patrz: Parametry archiwizacji zmiennych).