1.3.11.     Archiwum X - obsługa danych ze znacznikami czasu o dokładności poniżej sekundy

 

Dane bieżące
 

We wcześniejszych wersjach pakietu moduł danych bieżących Asmen mógł pozyskiwać dane bieżące i historyczne z częstotliwością oraz precyzją danych do jednej sekundy (nie licząc zdarzeń i alarmów).

 
Od pakietu Asix 9.0.5 dostępna jest nowa wersja, która może odświeżać dane bieżące do 10 razy na sekundę. Oczywiście warunkiem jest odpowiednio szybkie udostępnianie danych przez źródło danych (np. sterownik) i wystarczająco szybkie łącze.

 
Dane historyczne

 

Moduł danych historycznych Aspad mógł do tej pory archiwizować dane nie częściej niż co sekundę, z dokładnością czasu do jednej sekundy.

 

Aspad 9, który znalazł się w wersji Asix 9.1, został zmieniony tak, aby mógł przetworzyć wszystkie dane modułu danych bieżących z pełną dokładnością czasu, nawet do 100 nanosekund. Może także rejestrować dane z taką rozdzielczością, czyli teoretycznie co 100 nanosekund. W praktyce ograniczeniem jest dopuszczalna częstotliwość odświeżania źródła danych, przepustowość łącza i możliwości modułu danych bieżących, czyli maksymalnie do 10 próbek na sekundę.

 
Nie każdy rodzaj archiwum może rejestrować dane z taką częstotliwością. W archiwach standardowych pozostaje ograniczenie do jednej próbki na sekundę. Archiwum B umożliwia teraz zapis z dokładnością do 1/300 sekundy, przy czym ze względu na duży rozmiar rekordów, nie zaleca się stosowania częstego próbkowania dla tego typu archiwum dla zmiennych przechowywanych w dłuższych okresach czasu.

 
W związku z powyższymi ograniczeniami został opracowany zupełnie nowy rodzaj archiwizacji –
Archiwum X. To archiwum, zapisywane w bazie danych SQL, jest poddawane kompresji danych i umożliwia przechowywanie czasu z zadaną precyzją, maksymalnie do 100 nanosekund. Dane mogą być archiwizowane zgodnie z tempem odświeżania wartości przez moduł danych bieżących Asmen, czyli z minimalnym okresem 100 milisekund.

 

Parametryzacja archiwizacji zmienia się nieznacznie, przy czym:

 

 

Są pewne ograniczenia w użyciu danych Archiwum X:

 

 

Wymagania:

 

Serwer Microsoft SQL od wersji 2008 R2.