1.3.6.7 Archiwizacja podstawowa i dodatkowa

 

 

W ramach danego archiwum (pole Archiwum w bazie definicji zmiennych) zmienna może podlegać dodatkowej archiwizacji w sytuacji, gdy oprócz archiwów przechowywanych w plikach np. dobowych, wymagana jest archiwizacja danych w bazie SQL. W innym przypadku może zachodzić potrzeba przeanalizowania dla danego wycinka czasu danych archiwizowanych z większą częstotliwością niż przewiduje to zasadnicza archiwizacja - wówczas również należy skorzystać z archiwizacji dodatkowej.

 

Sposób deklarowania archiwizacji dodatkowej dla danej zmiennej wymaga następujących czynności:

 

1. Dla danego zasobu (archiwum), w którym ma być prowadzona dodatkowa archiwizacja - zadeklarowania stosownego rodzaju archiwum (STANDARD, MS SQL), adekwatnego do planowanego typu dodatkowej archiwizacji (D, M, Y, H, B, P):

 

program Architekt > Dane archiwalne > <nazwa archiwum> > zakładka Standardowe

 

W sytuacji, gdy oprócz archiwów przechowywanych w plikach np. dobowych (w ramach podstawowej archiwizacji), wymagana jest archiwizacja danych w bazie SQL (jako archiwizacja dodatkowa) - należy zaznaczyć 2 rodzaje archiwum: STANDARD i MS SQL.

 

 

 

2. W definicji archiwizowanej zmiennej (w bazie definicji zmiennych) należy w polu Parametry archiwizacji zadeklarować parametry archiwizacji dodatkowej.  Deklaracja parametrów dodatkowej archiwizacji umieszczana jest za deklaracją podstawowej archiwizacji (deklaracje obu archiwizacji należy oddzielić średnikiem).

 

Składnia archiwizacji dodatkowej jest taka sama jak dla archiwizacji podstawowej ( patrz: Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Konfiguracja i uruchomienie modułu Aspad > Parametry archiwizacji zmiennych).

 

W przypadku deklarowania parametrów archiwizacji dodatkowej przy użyciu edytora parametrów archiwizacji, w oknie głównym edytora należy wybrać jako rodzaj archiwizacji opcję: 'Archiwizacja podstawowa i dodatkowa' i zdefiniować parametry archiwizacji dodatkowej na osobnej zakładce edytora ( patrz:

Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Konfiguracja i uruchomienie modułu Aspad > Parametry archiwizacji zmiennych;

Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Konfiguracja i uruchomienie modułu Aspad > Edytor parametrów archiwizacji zmiennych).