1.3.1.6. Agregacja danych w systemie Asix

 

Od wersji 5 systemu Asix dostępny jest mechanizm wyliczania i archiwizowania predefiniowanych agregatów radykalnie przyśpieszających zaawansowana analizę danych archiwalnych. Efekt przyśpieszenia jest szczególnie zauważalny w instalacjach sieciowych, gdzie wiele stanowisk jednocześnie korzysta z zasobów jednego serwera ( patrz: Serwer Danych  >  1. Obsługa danych procesowych Serwera Danych  >  Aspad - program archiwizacji danych  >  Ogólna charakterystyka programu Aspad  >  Agregacja danych archiwalnych).