1.4.Aslink - moduł sieciowy

 

 

Aslink jest modułem, który umożliwia innym komponentom systemu Asix wzajemną komunikację poprzez lokalną sieć komputerową. Aslink definiuje zestaw usług sieciowych, z których korzystają wszystkie inne programy systemu Asix, sparametryzowane do pracy w sieci.

 

W swoim działaniu Aslink wykorzystuje usługi dostarczane przez emulator NETBIOS, tzn. program implementujący jeden z najpowszechniej stosowanych interfejsów sieciowych w warstwie transportu. Specyfikacja NETBIOS została opracowana przez IBM; Aslink opiera się na specyfikacji NETBIOS wersja 3.0 zawartej w IBM Local Area Network Technical Reference (IBM Part Number SC30-3587-00). Podstawą działania Aslinka są NETBIOS'owe usługi połączeniowego (inaczej: sesyjnego) przesyłu danych.

 

Wersja Aslinka dla systemów WINDOWS NT, WINDOWS 2000, WINDOWS XP wykorzystuje standardowy interfejs NETBIOS udostępniany przez wymienione systemy operacyjne.

 

Zwracamy uwagę, że instalowanie usług sieciowych jest zbędne w tych konfiguracjach Asixa, gdzie nie jest wymagany dostęp do sieci komputerowej.