1.4.3.     Parametryzacja modułu ASLINK

 

 

Parametryzacja modułu Aslinkj w całości odbywa się przy użyciu programu Architekt.

 

 Patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych, cały rozdział Konfiguracja modułu sieci