1.4.3.6.    Diagnostyka

 

 

Parametry sterują informacjami diagnostycznymi wyprowadzanymi przez moduł sieciowy Aslink. Niniejszy dokument nie zawiera danych pozwalających na pełną interpretację informacji diagnostycznych. Celem diagnostyki jest pomoc w ustaleniu przyczyn nieprawidłowości funkcjonowania połączeń sieciowych systemu Asix i powinna być ona uruchamiana przez pracowników firmy ASKOM lub przy ich wsparciu.

 

Informacje diagnostyczne wygenerowane przez moduł sieciowy mogą być zapisywane w pliku log i/lub przekazywane do programów AslView przyłączonych do modułu sieciowego.

 

Parametr Plik logu (Architekt > Obszary i komputery > Moduł sieci > zakładka Diagnostyka) definiuje nazwę oraz położenie pliku, do którego będą wyprowadzane informacje diagnostyczne. W polu Maksymalny rozmiar [MB] można podać maksymalną wielkość pliku log wyrażoną w megabajtach.