1.4.3.5.    Połączenia ze starszymi wersjami modułu sieciowego

 

 

Stacja pracująca pod kontrolą modułu sieciowego w wersji 5.00.000 lub późniejszej może łączyć się ze starszymi wersjami modułu sieciowego tylko wtedy, gdy włączony jest parametr Aslink 4 (Architekt > Obszary i komputery > Moduł sieci > Komunikacja poprzez NetBIOS > zakładka Zaawansowane). Możliwość ta wiąże się ze zwiększonym obciążeniem sieci w fazie nawiązywania połączenia. Domyślnie parametr Aslink4 jest wyłączony.

 

 

 Uruchomienie modułu sieciowego w wersji mniejszej niż 5.00.000 na stacji, na której uprzednio pracował moduł nowszej wersji, musi wiązać się z ponownym uruchomieniem wszystkich zdalnych stacji na których pracują nowsze wersje modułu sieciowego (należy ponownie uruchomić aplikacje korzystające z modułu sieciowego Aslink). Konieczność ponownego uruchomienia nie dotyczy stacji pracujących z modułem w starszej wersji.