1.4.3.4.    Zabezpieczenie hasłem

 

 

Z pomocą programu AslView jest możliwe wykonanie funkcji, które mogą mieć istotny wpływ na działanie modułu sieciowego. Aby uniknąć przypadkowego lub nieuprawnionego dostępu do tych funkcji, wprowadzono możliwość zabezpieczenia modułu sieciowego hasłem. Hasło można podać za pomocą parametru Blokada zmian (Architekt > Obszary i komputery > Moduł sieci > Komunikacja przez NetBIOS > zakładka Diagnostyka - AslView). Wartością tego parametru mogą być słowa Tak, Nie lub tekst hasła. Jeśli podano Tak, to wykonanie funkcji chronionych hasłem będzie niemożliwe. Jeśli wartością parametru jest słowo Nie, to dostęp do modułu sieciowego jest nieograniczony. Inne wartości są interpretowane jako hasło, które musi zostać podane przez użytkownika przed wykonaniem funkcji chronionej hasłem. Raz wprowadzone hasło jest ważne przez 10 minut. Każde kolejne wykonanie funkcji chronionej hasłem powoduje rozpoczęcie odliczania czasu od początku.