1.4.3.2.    Dostęp do sieci przy komunikacji poprzez NetBIOS    

 

 

Moduł sieciowy Aslink realizuje dostęp do sieci za pomocą adapterów logicznych. Adapter logiczny to fizyczny adapter sieciowy oraz zestaw związanych z nim protokołów sieciowych. Adaptery logiczne identyfikowane są za pomocą numerów. W systemie Windows powiązania numerów logicznych z protokołami i rzeczywistymi adapterami sieciowymi można ustalić za pomocą ustawień sieciowych systemu operacyjnego. Do odczytu tych powiązań można również wykorzystać program AslView.

 

Zestaw adapterów logicznych podaje się za pomocą parametru Używane karty sieciowe i protokoły (Architekt > Obszary i komputery > Moduł sieci > zakładka Komunikacja poprzez NetBIOS > Protokoły sieciowe). Wartością tego parametru są nazwy protokołów lub numery adapterów logicznych oddzielone przecinkiem. Jeśli jako wartość podano znak "*", to zostaną wykorzystane wszystkie dostępne w systemie operacyjnym adaptery logiczne.

 

W niektórych zastosowaniach konieczne jest ograniczenie zbioru stacji, z którymi można nawiązywać połączenie. Do tego celu służy parametr Karty sieciowe i protokoły używane przez moduł sieciowy do szukania serwerów (Architekt > Obszary i komputery > Moduł sieci > zakładka Komunikacja poprzez NetBIOS > Protokoły sieciowe). Jako wartość podaje się numery adapterów, na których będą szukane serwery. Parametr ma wpływ jedynie na działanie klientów na stacji lokalnej. Nie ogranicza on połączeń dokonywanych z inicjatywy zdalnych klientów. Brak tego parametru lub podanie znaku '*’ jako jego wartości spowoduje, że do szukania będą wykorzystane wszystkie adaptery.

 

Innym sposobem ograniczenia zbioru stacji, z którymi mogą być nawiązywane połączenia jest użycie parametru Filtrowanie sieciowych nazw komputerów (Architekt > Obszary i komputery > Moduł sieci > zakładka Zaawansowane). Wartością tego parametru są oddzielone przecinkiem nazwy stacji, z którymi mogą być nawiązywane połączenia. Parametr dotyczy tylko nawiązywania połączeń ze zdalnymi serwerami. Klienty na zdalnych stacjach mogą łączyć się z serwerami na lokalnej stacji bez ograniczeń. Jeśli nazwa filtru zawiera znaki "?", to porównywanie nazwy zdalnej stacji z filtrem nie będzie przeprowadzone w miejscu tych znaków. Przykładowo, jeśli w sieci znajdują się stacje o nazwach A1X, A2X, i B1X, a filtr ma postać A?X, to będą możliwe połączenia z serwerami na stacjach A1X i A2X, ale nie będą możliwe ze stacją B1X. Nazwa filtru może zawierać znak "*". W takim przypadku nazwy filtru i stacji są porównywane tylko w części poprzedzającej znak "*".

 

 


  PRZYKŁADY

 

 

W systemie zdefiniowane są adaptery ujęte w tabeli poniżej.

 

 

Tabela: Adaptery logiczne modułu sieciowego ASLINK.

 

 

 

Wybrane protokoły: NBF

wszystkie adaptery logiczne z protokołem Nbf, ale bez łączy typu WAN

 

Wybrane protokoły:  Realtek&#2

wszystkie adaptery logiczne związane z kartą " Karta Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter #2"

 

Wybrane protokoły: Nbf+Realtek, IPX

wszystkie adaptery logiczne związane z protokołem Nbf i kartami Realtek oraz  z protokołem IPX (NwlnkNb)

 

Wybrane protokoły: tcpip

wszystkie adaptery logiczne związane z protokołem TCP/IP, ale bez łączy typu WAN

 

Wybrane protokoły: tcpip&3Com

adapter logiczny 2 (protokół TCP/IP na karcie 3Com)

 

Wybrane protokoły: NETBEUI&In

adapter logiczny 8 (połączenie WAN przychodzące)

 

Wybrane protokoły:  - TCPIP&3Com

wszystkie adaptery z wyjątkiem adaptera logicznego 2 (protokół TCP/IP i karta 3Com) oraz połączeń typu WAN

 

Wybrane protokoły: - IPX

wszystkie adaptery logiczne za wyjątkiem adapterów związanych z protokołem IPX i łączami typu WAN

 

Wybrane protokoły:  - /2

wszystkie adaptery logiczne za wyjątkiem adapterów związanych z kartą o numerze 2 (numer slotu) oraz łączami typu WAN

 

Wybrane protokoły: 1,3,5

adaptery logiczne 1, 3 i 5

 

Wybrane protokoły: *, wan

wszystkie adaptery logiczne

 

Domyślna wartość specyfikacji adapterów ma postać:

Wybrane protokoły: *

tzn. wszystkie adaptery z wyjątkiem tych związanych z łączami typu WAN