1.4.3.1.    Identyfikacja stacji

 

 

Stacje identyfikowane są za pomocą nazw. Każda stacja powinna mieć unikalną w sieci nazwę. Oprócz nazwy indywidualnej, każda stacja należy do grupy stacji posiadających wspólną nazwę grupową. Wymiana danych pomiędzy stacjami należącymi do różnych grup nie jest możliwa. Dotyczy to również synchronizacji czasu - czas stacji jest synchronizowany tylko wewnątrz jednej grupy. Wyjątkiem od powyższej zasady są stacje pracujące pod kontrolą modułu sieciowego w wersji niższej niż 5.00.000. Moduł sieciowy w wersji 5.00.000 lub wyższej, sparametryzowany do współpracy ze stacjami o niższych wersjach będzie mógł się z nimi łączyć oraz synchronizować czas. Stacje pracujące pod kontrolą starszych wersji modułu sieciowego należą do wszystkich grup.

 

Parametr nazwy służy do nadawania stacji unikalnej nazwy sieciowej:

 

program Architekt > Obszary i komputery > Moduł sieci > zakładka Nazwa komputera > opcja Automatyczne nadawanie sieciowych nazw komputerom / Sieciowa nazwa komputera

 

 

Parametr grupy przyporządkowuje stacji nazwę grupową (dla komunikacji poprzez NetBIOS):

 

program Architekt > Obszary i komputery > Moduł sieci > zakładka Komunikacja poprzez NetBIOS > Zaawansowane > Nazwa grupy