1.4.2.    Typy obsługiwanych rodzajów komunikacji

 

 

Aslink może pracować w każdej sieci akceptowanej przez systemy operacyjne, na których pracuje system Asix.

 

 

Istnieją 2 typy pracy:

 

1. oparty na NETBIOS - w konfiguracji karty sieciowej wymaga włączenia obsługi protokołu NetBT;

 

działa we wszystkich wersjach systemu Asix;

 

działa w dwóch wariantach:

 

- tylko w jednej sieci lokalnej - tryb zwykły; aktywne poszukiwanie serwerów;

- w przypadku użycia w kilku segmentach  - połączenia sesyjne (należy użyć opcji Połączenia sesyjne); wymaga zdefiniowania wszystkich serwerów, z którymi będą nawiązywane połączenia;

 

 

 

2. wykorzystanie własnego protokołu bazującego na TCPIP;

 

działa w sieci rozległej i wielu segmentach sieci lokalnej;

 

wymaga zdefiniowania wszystkich serwerów, z którymi będą nawiązywane połączenia;

 

działa w systemie Asix od wersji 6.0

 

 

 

Zaleca się wykorzystanie własnego protokołu bazującego na TCPIP.

 

 

 

 

Komunikacja pomiędzy modułami systemu Asix na jednym komputerze odbywa się po protokole wewnętrznym.

 

Jeśli program Architekt został uruchomiony bez uruchamiania aplikacji systemu Asix, a serwer Asix6 używa tylko protokołu TCP/IP lub znajduje się w innej podsieci, to należy skonfigurować połączenie TCP/IP z tym serwerem używając polecenia: Architekt > menu Narzędzia > Moduł sieci - opcje dla serwerów.