1.4.1.2.    Usługa synchronizacji czasu

 

 

W przypadku instalacji sieciowych Asixa bardzo istotne jest zapewnienie zgodności czasu na poszczególnych stanowiskach. W tym celu przynajmniej jedno stanowisko powinno dysponować dobrym źródłem aktualnego czasu i spełniać funkcje serwera czasu, czyli systemu udostępniającego czas innym stanowiskom sieciowym. Funkcja synchronizacji czasu została zaimplementowana w module sieciowym Aslink. W zależności od parametryzacji Aslink może pełnić funkcję serwera czasu lub jedynie synchronizować swój czas z aktywnym serwerem czasu. Każdy serwer posiada swój priorytet. W danej chwili aktywny jest tylko serwer o najwyższym priorytecie. Pojawienie się w sieci nowego serwera o wyższym priorytecie powoduje przejście aktualnego serwera w stan zwykłej synchronizacji tj. odbierania czasu od nowego serwera. Wyłączenie (lub awaria) aktualnego serwera powoduje aktywizację jednego z pozostałych serwerów. Innym parametrem charakteryzującym pracę serwera czasu jest częstotliwość, z jaką serwer rozgłasza w sieci swój aktualny czas. Wszystkie stacje, odbierające aktualny czas rozgłaszany przez aktywny serwer, dokonują synchronizacji swojego czasu, gdy różnica pomiędzy czasem własnym i serwera przekroczy pewną dopuszczalną, określoną parametrem wartość.