1.4.1.1.    Usługi wiarygodnego przesyłu danych

 

 

Podstawowa usługa świadczona między innymi na rzecz takich komponentów pakietu Asix jak Asmen, Aspad, czy podsystem obsługi alarmów - to wiarygodny przesył danych pomiędzy każdą parą procesów użytkowych, działających na dowolnych stanowiskach przyłączonych do sieci komputerowej i realizujących wspólny protokół użytkowy. W tym zakresie usługi modułu Aslink ukierunkowane są na wsparcie komunikacji opartej na istnieniu procesu "serwera" i korzystającego z jego usług procesu "klienta". W szczególności Aslink zapewnia: