1.3.      Aspad - program archiwizacji danych

 

 

Aspad jest modułem systemu Asix przeznaczonym do rejestracji i późniejszego odtwarzania przebiegów czasowych zmiennych. W systemie Asix przebiegi te są wykorzystywane przy tworzeniu wykresów i raportów, a także mogą być użyte przez przeliczniki do obliczania syntetycznych zmiennych oraz eksportowane za pośrednictwem programu AsixConnect w formacie DDE lub OLE do innych programów, np. EXCEL.