1.3.8.9.    Archiwizacja niesekwencyjna

 

 

Po zadaniu atrybutu KAŻDY do archiwum B będą zapisywane wszystkie pobrane przez drajwer Asmena dane, niezależnie od kolejności ich pobierania.

 

Patrz: Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych > Program archiwizacji danych Aspad > Konfigurowanie i uruchomienie modułu Aspad >  Atrybuty archiwizacji