1.3.8.8.    Archiwizacja w wielu bazach danych

 

 

Możliwe jest deklarowanie dla jednej aplikacji wielu archiwów/baz danych, w których prowadzona będzie archiwizacja zmiennych procesowych. Oznacza to utworzenie wielu archiwów, z których każdy przypisany jest do innej bazy MS SQL.