1.3.8.7.    Dodatkowe informacje o archiwizowanych punktach     

 

 

Typowo archiwizowane są wartość i czas punktu, przy czym można tak sparametryzować archiwum, aby rozszerzyć rekord o dodatkowe pola. Archiwum B pozwala na zapamiętanie następującego zestawu pól.

 

 

 

Archiwizacja w bazie danych SQL

 

 

Baza danych archiwum B w SQL może zawierać następujące pola:

 

  1. Pola obowiązkowe:

 

 

 2. Pola opcjonalne:

 

 

 

 

X                        wartość

Liczba określająca wartość zmiennej.

 

T                        czas podstawowy

Przy archiwizacji z zadanym cyklem próbkowania jest to czas początku kolejnego cyklu. Jest on wyznaczany w następujący sposób:

 

czas danej zaokrąglany jest do najbliższej wielokrotności zadanej dokładności rejestracji, np. przy dokładności rejestracji równej 5 minut 1:17:30 zostanie zaokrąglony do 1:20:00, 1:22:00 do 1:20:00, a 1:22:30 do 1:25:00;

tak zaokrąglony czas jest ponownie zaokrąglany w dół do wielokrotności cyklu próbkowania, np. przy cyklu 15-minutowym czas 1:20:00 i 1:25:00 będą zaokrąglone do 1:15:00.

 

Przy archiwizacji bez zadanego cyklu (atrybut KAŻDY) jest to czas danej zaokrąglany tylko do zadanej dokładności rejestracji.

 

XT                      czas danej - pole opcjonalne

 

Dokładny czas przypisany do zmiennej, zaokrąglony z dokładnością zadaną przy parametryzacji. Jeżeli archiwum nadano atrybut KAŻDY, to jest on równy czasowi podstawowemu.

 

WT                      czas zapisu - pole opcjonalne

 

Czas zapisu danej w bazie. Pole jest istotne w systemach z opóźnionym pozyskiwaniem danych.

 

VT                       okres ważności próbki - pole opcjonalne. Określa, czy w bazie danych będzie archiwizowany czas ważności próbki (+VT), czy też na być pomijany, a domyślnym czasem ważności ma być okres archiwizacji (-VT); w efekcie, dla -VT, gdy zostanie w przyszłości skrócony okres archiwizacji, to dane historyczne będą oddzielone dziurami; domyślnie czas ważności jest archiwizowany.

 

Włączenie opcji powoduje dodanie 4-bajtowego pola do każdego rekordu danych;

 

SV                      4-bajtowe identyfikatory zmiennych - pole opcjonalne. Po zaznaczeniu identyfikatory zmiennych będą 4-bajtowe, zamiast 2-bajtowych. Opcja ma znaczenie tylko w aplikacjach, w których przewidujemy deklaracje ponad 32 767 zmiennych w pojedynczej bazie danych, wliczając w to zmienne, które zostały dodane i później usunięte. Koszt, to ponad 4 bajty na próbkę (2 bajty w tablicy i ponad 2 bajty w indeksie).

 

SD                      8-bajtowe identyfikatory rekordów archiwizowanych danych - pole opcjonalne. Po zaznaczeniu identyfikatory rekordów archiwizowanych danych będą 8-bajtowe, zamiast 4-bajtowych. Opcja ma znaczenie tylko w aplikacjach, w których przewidujemy możliwość zapisu ponad 2 147 483 647 próbek w pojedynczej bazie danych, wliczając w to próbki, które zostały zapisane i później usunięte oraz próbki, które zostały poprawione, np. w wyniku synchronizacji z innym archiwum (próbka o lepszej jakości zastępuje próbkę o gorszej, a licznik próbek zwiększa się o 1). Koszt, to ponad 8 bajtów na próbkę (4 bajty w tablicy i ponad 4 bajty w indeksie).

 

 

Szczegóły dotyczące parametryzacji dodatkowych informacji archiwizowanych punktów znajdują się w:

 

 Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja danych archiwalnych > Parametryzacja archiwum > Parametry standardowe