1.3.8.5.    Deklaracja bazy danych

 

 

Przy archiwizacji w bazie danych typu  SQL konieczne jest zadeklarowanie odpowiedniego zasobu archiwalnego, bazy danych i nazwy serwera.

 

Przy pierwszym uruchomieniu baza jest automatycznie tworzona, a użytkownik w tym momencie musi mieć uprawnienia do tworzenia baz danych i użytkowników na serwerze.

 

 

Szczegóły dotyczące deklaracji bazy danych zostały omówione w:

 

 Serwer Danych > Paraemtryzacja Serwera Danych > rozdz. Konfiguracja danych archiwalnych > Parametryzacja archiwum