1.3.8.4.    Synchronizacja archiwum z bliźniaczą bazą danych    

 

 

 

Funkcja synchronizacji archiwum z bliźniaczą bazą danych pozwala na realizację uzupełniania danych w trakcie działania systemu, uwzględniającą uzupełnianie danych historycznych i ręczną edycję danych.

 

Synchronizacja powoduje kopiowanie przyrostowe. Kopiowane są tylko dane, które zostały dopisane lub zmienione w archiwum źródłowym od ostatniego kopiowania. W przypadku konfliktu z już istniejącymi danymi w archiwum docelowym znajdą się dane o lepszej jakości. W przypadku danych o tej samej jakości preferowane są dane wprowadzane ręcznie.

 

Można skonfigurować wiele deklaracji synchronizacji, także dla jednego zasobu, co pozwala np. na uzupełnianie danych z kilku bliźniaczych serwerów.

 

Szczegóły dotyczące deklaracji synchronizacji znajdują się w:

 

 Patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja danych archiwalnych > Parametryzacja archiwum > rozdz. Deklaracja synchronizacji zawartości archiwum typu B z danymi w bazie MS SQL

 

 

 

  Porady dotyczące wykorzystania deklaracji synchronizacji

 

 

Deklaracja synchronizacji może znaleźć kilka zastosowań. Niżej zostaną pokazane przykłady zastosowania w celu:

 

 

Wzajemne uzupełnianie danych serwerów

 

Deklaracja synchronizacji pozwala na wzajemne uzupełnianie danych między serwerami, które ma kilka zalet w stosunku do typowego uzupełniania danych w module Aspad:

 

Budowa archiwum nadążnego na serwerze pośredniczącym

 

Na serwerze pośredniczącym można zadeklarować zasób tylko do odczytu, a następnie jego synchronizację ze stacji operatorskich. Taki serwer nie będzie pobierał danych bieżących z modułu ASMEN. Dane będą cyklicznie pozyskiwane ze stacji operatorskich przy użyciu synchronizacji baz danych. Synchronizacja obejmie wszystkie dopisane dane, także historyczne.

 

 

Wykonanie kopii archiwum

 

Deklarację synchronizacji można stosować do wykonania kopii zapasowej. Kopia powinna być umieszczona na innej stacji niż oryginał. Kopia będzie w pełni funkcjonalną bazą danych.

 

Na serwerze SQL, na którym tworzona jest kopia, nie musi w tym wypadku działać żaden Asix, a jedynym celem operacji synchronizacji jest uzyskanie zapasowej bazy danych.

 

Takiego rodzaju kopii można używać tylko w ograniczonym zakresie, gdyż w stosunku do systemowej kopii zapasowej SQL ma ona kilka wad:

 

 

 

 

 

  Wymagania

 

 

Deklaracja udziału na komputerze serwera:

Zapisy do archiwum oraz synchronizacja wymagają utworzenia na komputerze serwera, do którego zapis jest wykonywany, katalogu tymczasowego, udostępnianego jako udział o nazwie ASSQL. Musi on być udostępniony do zapisu dla wszystkich użytkowników, na konto których zapisy będą dokonywane. Katalog ten jest wykorzystywany w celu wymiany plików, pozwalających na wielokrotne zwiększenie szybkości zapisu do bazy.

 

Udział ASSQL musi zostać utworzony także wtedy, gdy baza danych znajduje się na tym samym komputerze, z którego dokonuje się zapisu.