1.3.8.3.    Uzupełnianie danych w archiwum B ze sterownika

 

 

Archiwum B pozwala na uzupełnianie danych w dziurach powstałych na skutek braku łączności ze źródłem danych lub wyłączenia komputera. Aby takie uzupełnienie mogło nastąpić, konieczne jest, aby urządzenie będące źródłem danych, udostępniało oprócz danych bieżących także dane historyczne. Także Asmen z drajwerem tego urządzenia muszą udostępniać możliwość sięgnięcia do tych danych. Dane historyczne udostępniane są przez następujące drajwery: BAZA, DMS285, DMS500, Talas, Macmat, DataPAF, Mevas.

 

Parametry Czas pierwszego pobierania i Okres pobierania pozwalają określić, kiedy należy dokonać takiego uzupełnienia:

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane archiwalne > zakładka Pobieranie danych historycznych