1.3.8.2.    Dodatkowe wymagania archiwum typu B

   

 

Realizacja archiwizacji danych z wykorzystaniem bazy typu SQL

 

 

Oprogramowanie systemowe:

 

Oprogramowanie Asix:

Dostęp do bazy SQL realizują Aspad.dll wraz z AsSQL.dll.

Aby możliwa była archiwizacja typu B, należy załadować dodatkową bibliotekę AsSQL.dll poprzez zadeklarowanie archiwum rodzaju MS SQL przy użyciu programu Architekt.

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane archiwalne > dodana definicja archiwum z następującymi parametrami:

- Nazwa zasobu,

- Rodzaj archiwum: MS SQL,

- dodatkowe parametry.

 

Uprawnienia użytkownika:

Uprawnienia użytkownika są weryfikowane na poziomie Windows. Dlatego bieżący użytkownik musi mieć na komputerze serwera SQL nadane uprawnienia dostępu do bazy danych.

 

Przy pierwszym uruchomieniu baza danych jest tworzona - a użytkownik w tym momencie musi mieć także uprawnienia do tworzenia baz danych oraz użytkowników.

 

Uwagi te odnoszą się do wszystkich baz danych deklarowanych w pliku konfiguracyjnym Serwera Danych, także do wykorzystywanych tylko w deklaracji synchronizacji (Patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Konfiguracja danych archiwalnych > Parametryzacja archiwum > rozdz. Deklaracja synchronizacji zawartości archiwum typu B z danymi w bazie MS SQL).

 

Deklaracja udziału na serwerze:
UWAGA:
W wersjach Asix 9.0.1 lub nowszych z MS SQL Server 2008 lub nowszym, udział ASSQL jest zbędny
.

Zapisy do archiwum oraz synchronizacja wymagają utworzenia na komputerze serwera, do którego zapis jest wykonywany, katalogu tymczasowego, udostępnianego jako udział o nazwie ASSQL. Musi on być udostępniony do zapisu dla wszystkich użytkowników, na konto których zapisy będą dokonywane. Katalog ten jest wykorzystywany w celu wymiany plików, pozwalających na wielokrotne zwiększenie szybkości zapisu do bazy.