1.3.7.     Archiwizacja warunkowa

 

 

Archiwizacja warunkowa pozwala na archiwizację tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Można zadawać, z jakiego okresu przed wystąpieniem warunku i po jego zaniku dane mają zostać zapamiętane w archiwum.

 

Warunki mogą być definiowane bezpośrednio w definicji zmiennej w bazie definicji zmiennej w polu Warunki archiwizacji lub znajdować się w osobnym pliku warunków.