1.3.7.3.    Przykłady warunków

 

 

Archiwizuj, gdy bity 4. lub 8. zmiennej AAA zmieniły stan:

                WARUNEK, BNE, @AAA, $@AAA, 0x110

Archiwizuj, gdy bit 0. zmiennej archiwizowanej zmienia stan z 0 na 1:

                WARUNEK, BGT, @, $@, 0x1

Archiwizuj, gdy wartość zmiennej archiwizowanej jest poza przedziałem (20,80) i ustawiony jest jeden z bitów 0-3 zmiennej WWW:

                W1, IN, @, <<, 20, 80, >>

                W2, BAND, @WWW, 0xF

                WARUNEK, AND, ?W1, ?W2

Archiwizuj w chwili, gdy wartość zmiennej archiwizowanej przekracza granicę 100:

                W3, GT, @, 100

                WARUNEK, AND, ?W3, !$?W3