1.3.7.2.    Operatory warunków archiwizacji    

 

Operatory logiczne

Operatory relacyjne

Operatory logiczne bitowe

Operatory relacyjne bitowe

Operatory arytmetyczne

Operator testu na wartość mieszczącą się w zadanych przedziałach

 

 

Operatory warunków mogą mieć różny typ wyniku oraz różną liczbę i typ argumentów, w zależności od rodzaju operatora. W razie niezgodności typu argumentu z typem akceptowanym przez operator, dokonywana jest automatycznie konwersja. Niżej opisano zdefiniowane do tej pory operatory.

 

 

 

 

Operatory logiczne

 

OR                                    suma logiczna

AND                                  iloczyn logiczny

XOR                                  logiczny iloczyn wykluczający

Typ argumentów:   wartość logiczna

Typ wyniku:                      wartość logiczna

Liczba argumentów:           dowolna

 

Operatory relacyjne

 

LT                                     mniejszy

LE                                     mniejszy lub równy

EQ                                    równy

NE                                    różny

GE                                    większy lub równy

GT                                    większy

Typ argumentów:   wartość liczbowa

Typ wyniku:                      wartość logiczna

Liczba argumentów:           2

 

Operatory logiczne bitowe

 

BAND                                iloczyn logiczny wszystkich bitów argumentów

BOR                                  suma logiczna wszystkich bitów argumentów

BXOR                                iloczyn wykluczający wszystkich bitów argumentów

Typ argumentów:   maska 32-bitowa

Typ wyniku:                       maska 32-bitowa

Liczba argumentów:           dowolna

 

Operatory relacyjne bitowe

 

BLT                                   ustawia bity zadane w Arg3, które w Arg1 są < od bitów w Arg2

BLE                                   ustawia bity zadane w Arg3, które w Arg1 są < lub = bitom w Arg2

BEQ                                  ustawia bity zadane w Arg3, które w Arg1 są = bitom w Arg2

BNE                                  ustawia bity zadane w Arg3, które w Arg1 nie są = bitom w Arg2

BGE                                  ustawia bity zadane w Arg3, które w Arg1 są > lub = bitom w Arg2

BGT                                  ustawia bity zadane w Arg3, które w Arg1 są > lub = bitom w Arg2

Typ argumentów:   maska 32-bitowa

Typ wyniku:                      maska 32-bitowa

Liczba argumentów:           2 lub 3. Jeżeli podano tylko 2 argumenty, to zakłada się, że Arg3=0xFFFFFFFF.

 

Operatory arytmetyczne

 

ADD                                  suma arytmetyczna

MUL                                  iloczyn arytmetyczny

DIV                                   iloraz arytmetyczny Arg1 / Arg2.

Typ argumentów:   wartość liczbowa

Typ wyniku:                      wartość liczbowa

Liczba argumentów:           ADD i MUL - dowolna, DIV - 2.

 

Operator testu na wartość mieszczącą się w zadanych przedziałach

 

IN                                     spełniony, gdy wartość Arg1 mieści się w przedziale

                                        [Arg2, Arg3], lub w przedziale [Arg4, Arg5] itd.

Typ argumentów:               wartość liczbowa

Typ wyniku:                       wartość logiczna

Liczba argumentów:           nieparzysta nie mniejsza niż 3.