1.3.6.     Konfigurowanie i uruchomienie modułu Aspad

 

Aspad jest ładowany automatycznie w trakcie ładowania Asixa, a parametry jego działania pobierane są z  pliku konfiguracyjnego XML Serwera Danych. Ładowanie Aspada może zostać pominięte, jeżeli zostanie załączona opcja Symulacja:

 

Architekt > Obszary i komputery > moduł Dane archiwalne > zakładka Standardowe